Groente- & oogstsystemen

bloemenoogstband

Agrivor heeft een uitgebreid oogstbanden programma voor zomerbloemproduktie. Denkt u hierbij aan pioenen. De oogstbanden worden klantspecifiek gebouwd.